Speerpunt 4: Onderwijs op maat

Op vaste momenten wordt het onderwijs op onze school geƫvalueerd. Dit jaar ligt de nadruk op het aanbod van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast de compacte leerstof van de jaargroep, krijgen de kinderen een verrijkend programma in de klas aangeboden, waar ze dagelijks aan kunnen werken. Wekelijks werken de kinderen op hun eigen niveau in de verbredingsgroep en de plusklas. De hoogbegaafdheidspecialist van onze school is bij deze programma's betrokken. Wanneer u hier vragen over heeft, schroom niet om contact te zoeken of even binnen te lopen.