Informatiekalender

Informatiekalender

De Informatiekalender is een formele informatiestroom naar ouders/verzorgers van leerlingen bij ons op school. De kalender is een instrument om een beeld van school te krijgen en de geplande activiteiten.

De informatiekalender verschijnt ieder jaar. het bevat veel praktische informatie die van jaar tot jaar kan verschillen. Bijvoorbeeld: de groepsindeling, de verdeling leerkrachten, vakanties en data van activiteiten.

Het meest recente document vindt u onder het kopje bestanden.